Onderwijs van Finland tot Singapore

Acht jaar stond Erik voor de klas en stelde zichzelf de vraag: hoe kan ik het beste lesgeven? Moet ik streng zijn en zorgen dat iedereen naar mij luistert, of moet ik juist naar de leerlingen luisteren? Zorg ik dat de kinderen goed scoren op examens of leer ik ze presenteren, discussiëren en argumenteren?

Met deze vragen bezocht hij andere klassen om mee te kijken bij collega’s. Hij bezocht andere scholen om te vragen hoe ze het daar deden. Op vakantie in Oeganda bezocht hij scholen op het platteland. Na het bijwonen van  een les dacht hij; hier valt veel te leren. Hoe geven mijn collega’s in in verschillende landen hun lessen? Deze vraag vormt de rode draad in de onderwijsreis.

In het schooljaar van 2017 en 2018 rijden Erik Ex (30) en zijn broer Luuk Ex (28), journalist, met een bus van Finland naar Singapore. Twee van de best gewaardeerde OESO-landen op het gebied van onderwijs. Maar zo ver als de landen uit elkaar liggen, zo verschillend is het onderwijs.

In Finland gaan kinderen pas naar school als ze zeven jaar oud zijn. Vakanties zijn lang en schooldagen behoren met vijf uur per dag tot de kortste ter wereld. Bovendien, de kinderen krijgen bijna geen huiswerk mee. De leraren hebben veel vrijheid, want er is geen onderwijsinspectie die voorschrijft en controleert waar de les over gaat. Dat bepalen de leraren zelf.

Hoe anders is dat Singapore. Daar moeten kinderen vanaf hun vierde naar school en het eerste examen is al als ze acht jaar oud zijn. De dagen zijn lang en lopen volgens een strak schema. De overheid heeft een machtige onderwijsinspectie die lesinhoud bepaalt. En aan huiswerk geen gebrek, want als de opdrachten van school af zijn, geven de ouders ook huiswerk op.

Deze tegenstelling is de aanleiding van onze reis. Onderweg schrijven we over het onderwijs in landen waar we doorheen reizen. We bezoeken de landen waarvan we kunnen leren en waar het onderwijssysteem op dit moment ingrijpende veranderingen doormaakt.

We gaan op bezoek bij leraren, hun middelbare scholen en leerlingen uit de klas. Om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat, geeft Erik in elk land een les. Ook ontmoet hij docenten van zijn eigen leeftijd, want de leraren die nu dertig zijn, bepalen het curriculum en onderwijssysteem van straks.

Wil je ons volgen? Like dan onze Facebook.